,,Prišol perši október, mám narukovac,“ spieva sa v šarišskej pesničke. A tak nastal 1. júl 2020 a duchovný otec Patrik Šarišský dostal menovací dekrét od otca arcibiskupa. Svojmu novému miestu sa potešil, keďže na začiatku svojej kňazskej služby už pôsobil ako kaplán v Bardejove.  

Prišiel do obce Kobyly, do našej farnosti.  Zbalil si celý svoj domov do pár škatúľ a dvoch kufrov a prišiel k nám. Veriaci ešte premaľovávali farskú budovu, jeho nový domov, keď dorazil spolu s pani kostolníčkou a manželským párom v krásnom abovskom kroji, ktorí ho prišli vyprevadiť z jeho bývalej farnosti Košickej Novej Vsi.  

V utorok 28. júla bol novým bardejovským p. dekanom Mgr. Markom Kreheľom pri slávnostnej sv. omši vo farskom kostole uvedený do úradu farára, ktorý prijal po verejnom zložení vyznania viery a prísahy vernosti. 

Na záver sa nám, svojim veriacim prihovoril aj týmito slovami: Milí moji veriaci, 28. apríla tohto roku – teda presne pred tromi mesiacmi – mi o. arcibiskup oznámil, že ma prekladá do farnosti Kobyly. Odvtedy sa za Vás modlím, tak, ako nás to učili už v kňazskom seminári: „Modlite sa za veriacich, ku ktorým raz budete poslaní.“ O to prosím aj ja Vás. Tak, ako to robíte pred každom sv. omšou. „Modlite sa za mňa, aby moja služba v našej farnosti bola Pánom požehnaná.“  

Po mesiaci pastorácie náš nový duchovný otec povedal otcovi dekanovi, svojmu spolužiakovi zo seminára, že sa u nás cíti ako doma.  

Pomôžme mu veriaci Kobylskej farnosti, nech sa u nám cíti ako doma aj naďalej. Modlime sa za nášho duchovného otca, buďme mu nápomocní, lebo on je tu pre nás všetkých.  

Ešte raz, vitajte duchovný otče, Pán Boh Vás žehnaj a ochraňuj! 

Ján Vaňo, Kobyly 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky