7.30 sv. omša Janovce (5 veriacich)
8.10 – 8.40 sv. prijímanie, Janovce (vstup do kostola po 5 veriacich)
9.00 modlitba ruženca otca duchovného a detí – Kobyly „Milión detí sa
modlí ruženec“. Prosíme o duchovné spojenie modlitbou ruženca v rodine


Úmysly modlitby ruženca:
Za jednotu a pokoj na celom svete
Za misijné dielo vo svete
Za ukončenie pandémie na celom svete

sv. omša, Kobyly (obetovaná za farnosť, 5 veriacich)
10.00 – 10.30 sv. prijímanie, Kobyly
(vstup do kostola po 5 veriacich)
10.30 sv. omša, Kobyly
(5 veriacich)
11.15 – 11.45 sv. prijímanie, Kobyly
(vstup do kostola po 5 veriacich)

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky