Na misijnú nedeľu (18.10.) sa vo farskom kostole obetovania Panny Márie v Kobylách naše deti pripojili k výzve „Milión detí sa modlí ruženec“.
Spolu s duchovným otcom sa štyri deti (kvôli obmedzenému počtu) modlili pred oltárom a sochou Panny Márie za jednotu a pokoj na celom svete, za misijné dielo i za ukončenie pandémie. Duchovný otec prednášal jednotlivé rozjímania o tajomstve slávnostného ruženca a predstavil kontinent, za ktorý bol daný desiatok obetovaný. Každé dieťa sa modlilo jeden desiatok a piaty prednášali všetci spoločne. Nakoniec ešte duchovný otec s deťmi predniesol modlitbu zasvätenia sa Panne Márii.

Prežívame čas skúšky. Skúšky spôsobenej pandémiou, ktorá prináša obmedzenia. Obmedzenia vo verejnom, ale čo je pre nás vážnejšie, aj duchovnom živote. Pre nás veriacich kresťanov je jednou zo zbraní ako jej čeliť modlitba. Modlitba ruženca má úžasnú silu. Uzdravuje, kde už medicína nedokáže liečiť. Preto sa modlime a modlia sa s nami aj naše deti.

Ranné vstávanie bolo ťažšie, no dostali ma synove slová v kostole: „Ocko, pomôžeš mi sa pomodliť?“ Úprimnosť našich detí a ich modlitba letí k nebesiam. K nebeskej Matke a všemohúcemu Bohu Otcovi. Lebo len On uzdravuje, len On odpúšťa, lebo len On……

Po modlitbe ruženca si deti ešte pred kostolom pochutili na obľúbenom jablčníku, ktorý ich posilnil na ceste domov.

Všetko na Božiu česť a slávu.

Pozn. Deti v Janovciach sa s duchovným otcom pomodlili posv. ruženec v pondelok 19. októbra na záver školského vyučovania.

Bohuznámy otecko, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky