Už tradične v máji naša farnosť putuje po mariánskych miestach na Slovensku. Tohto roku to bola dvojdňová púť po trase Turzovka, Živčáková – Butkov. Skoro ráno sme vyštartovali a s modlitbou posvätného ruženca na perách  cestovali na Turzovku-Živčáková.  O 11.00 hod. sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval  páter Ondrej  spolu s našim duchovným otcom Patrikom a ostatnými kňazmi z rehole Najsvätejšieho Ježišovho Srdca (aktuálne spravujú kostol na hore Živčáková). Po svätej omši sme sa presunuli o trochu ďalej k malej kaplnke, kde sa pôvodne slávili sväté omše a konali adorácie. V kaplnke na priečelí je  vystavená socha Panny Márie Kráľovnej Turzovky. V kaplnke pred sochou a Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou sme si v súkromnej modlitbe vyprosovali potrebné dary a milosti pre nás a našich blížnych a ďakovali za všetko, čo sme  cez príhovor Panny Márie dostali. Následne sme si oddýchli pri obede z vlastných zásob a pri dobrej káve.  Poobede sme sa presunuli do kostola Panny Márie Matky Cirkvi, kde sme si vykonali krížovú cestu, ktorú sme obetovali za našich kňazov a pomodlili sme sa korunku Božieho milosrdenstva. Po nej sme ešte chvíľu zotrvali na súkromných modlitbách a prezreli si areál kostola. 

Na druhý deň sme sa vybrali na horu Butkov do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva. Cestou na horu sme modlili krížovú cestu a pri jednotlivých zastaveniach spolu so sv. Jozefom sme prosili za Slovensko, za naše rodiny a Cirkev na Slovensku.  Na hore sme sa pomodlili pobožnosť fatimskej soboty, keďže bola prvá sobota v mesiaci. Po nej nasledovala svätá omša, ktorú celebroval duchovný otec pôsobiaci na Orave a koncelebrovali viacerí kňazi. Po svätej omši sa nám prihovoril a celú výstavbu sanktuária priblížil autor tohto diela pán Anton Barcík, bývalý riaditeľ Povážskych cementární v Ladcoch.  Po sv. omši sme ešte krátky čas zotrvali na súkromných modlitbách a potom sme odchádzali domov.

Každá púť si vyžaduje nejakú obetu, sebazaprenie, ale výsledok stojí zato. Na púť ideme vždy s nejakým úmyslom, ktorý predkladáme v modlitbe na pútnickom mieste. Aj keď nie vždy každá modlitba je vypočutá podľa našich predstáv, ale keď sa zveríme pod ochranu Panny Márie a dôverujeme Bohu, potom  všetky naše starosti, ťažkosti a kríže sa nesú ľahšie.  Preto putujme, modlime sa a dôverujme.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky