XI. ročník vedomostnej súťaže Pápežských misijných diel pre žiakov 2. stupňa ZŠ sa tohto roku uskutočnil v Kobylách 22. mája 2024. Bolo pre nás cťou privítať pána Bc. Štefana Kondisa, riaditeľa Pápežských misijných diel v Košickej arcidiecéze, organizátora tejto súťaže, 13 družstiev detí a tých, ktorí ich sprevádzali. 

Súťaže sa zúčastnili družstvá: ZŠ Komenského Svit, ZŠ Mierová Svit, ZŠ a MŠ Plavnica (3 družstvá), Farnosť Obetovania Panny Márie Kobyly (3 družstvá), Farnosť sv. Košických mučeníkov (2 družstvá), Farnosť Hertník – filiálka Narodenie Panny Márie Bartošovce (3 družstvá).

Podujatie sa začalo sv. omšou, ktorú celebroval náš duchovný otec Patrik Šarišský. Pripomenul nám, o čo v tejto súťaži ide, že nie sme konkurentmi a súťažíme proti sebe, ale že kráčame spolu s Ježišom a chceme sa učiť od neho aj o ňom, aby sme ho svojím životom vedeli nasledovať a vydávali o ňom svedectvo. Na záver sv. omše sme dostali požehnanie relikviou bl. Paulíny Jaricotovej, ktorá bola vyhlásená za blahoslavenú presne pred dvoma rokmi vo Francúzsku v Lyone, kde žila a pôsobila. Je zakladateľkou Živého ruženca a Misijného diela, ktoré neskôr dostalo názov Pápežské misijné diela.

Po sv. omši sme sa presunuli do Kultúrneho domu, kde sa začala súťaž, ktorá v troch kolách preverila vedomosti súťažiacich. Otázky boli náročné, no deti nás prekvapili svojimi vedomosťami. Vedeli odpovede aj na tie otázky, ktoré v prípravných materiáloch neboli, týkali sa našich pútnických miest, práce so Svätým písmom a podobne.

Víťazom XI. ročníka súťaže sa stalo družstvo zo ZŠ a MŠ Plavnice v zložení Karol Chmeliar a Nela Chovancová, na druhom mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z Farnosti sv. Košických mučeníkov z Fričoviec, tretie miesto získali deti z našej Farnosti Obetovania Panny Márie v Kobylách v zložení Diana Maceková a Kristína Krakovská. Ocenení boli aj ďalší súťažiaci zo Svitu a z Kobýl kvôli peknému výkonu. Všetci boli pripravení a veľa sa naučili, stálo ich to čas aj námahu pripraviť sa, za to majú uznanie a obdiv nás všetkých.

Ďakujeme  pánovi Bc. Štefanovi Kondisovi za organizáciu tejto súťaže, tohto roku u nás v Kobylách a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri príprave tejto peknej akcie. 

Ako povedal v homílii duchovný otec: „Vyhral každý, kto prišiel.“ Máme nové vedomosti, pekné spomienky a nových kamarátov.“ A už teraz sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

                                                                                  Mária Krakovská, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky