Od pondelka (19.4.) budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu.

Opatrenia: vstup iba prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor FFP 2), aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice, vzdialenosť 2m medzi osobami. Zákaz vstupu tým, čo sú v karanténe alebo majú príznaky respiračného infekčného ochorenia. Kostoly budú otvorené 15 min. pred sv. omšou.

Veriaci sú aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách (dišpenz).

Ďalšie informácie sú v prehľade bohoslužieb.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky