V priebehu júna sa v našej farnosti uskutočnila misijná púť pre deti, ktoré sa kvôli nepriaznivej pandemickej situácii na Vianoce nemohli zúčastniť tradičného zvestovania Dobrej noviny v našich domácnostiach. Námetom misijnej farskej púte bol sv. Jozef.

V sobotu, 12. júna 2021, sme sa zišli pred kostolom, kde sme na začiatku púte sme prijali od nášho duchovného otca požehnanie. Deti mali počas putovania niekoľko zastavení, na ktorých spoznávali sv. Jozefa a odkrývali tajomstvá jeho života. Prvým zastavením bol cintorín, na ktorom sme sa spoločne pomodlili litánie k sv. Jozefovi ako k patrónovi dobrej smrti. Na farskom dvore sme odhalili 3 čnosti sv. Jozefa, ktoré nás povzbudili k jednote, úcte ku každému a nezištnej službe druhým. Na ďalšom zastavení sme si spoločne vytvorili z prírodných materiálov kríž a pri škole nesmel chýbať ani kvíz o sv. Jozefovi, na ktorom sme si o ňom overili doterajšie vedomosti. Počas púte so sebou každý niesol kameň, ktorý symbolizoval naše hriechy, ktoré si častokrát nesieme vo svojom srdci. Pri poslednom zastavení sme tieto kamene hodili do potoka ako znak oslobodenia sa od ťažoby našich hriechov. Na konci zaznela výzva k zbudeniu si ľútosti nad hriechmi a následne k sv. spovedi. Celá púť sa niesla v príjemnom duchu doplnenú o spev, modlitbu či zábavu.

Zuzka Meščanová, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky