Názov tejto zbierky „Podeľme sa!“ je výstižný. V našej farnosti sa to začalo tým, že náš duchovný otec vdp. Patrik Šarišský sa s nami podelil s myšlienkou zorganizovať túto zbierku formou pôstnej polievky u nás v Kobylách. Tí, ktorí boli touto myšlienkou oslovení, sa podelili so svojím voľným časom a pomocou.

Pán šéfkuchár Ján Vojtek so svojou manželkou Olinkou sa so všetkými podelili a darovali pre túto akciu chutnú polievku s obsluhou a všetko, čo k nej patrí…Pán starosta s pánmi poslancami sa podelili o priestory Kultúrneho domu a  veriaci oslovení touto myšlienkou prišli v sobotu 16. marca 2024 o 11.00 hod. najprv na svätú omšu do kostola a po nej do Kultúrneho domu, podelili sa svojím časom a milodarom…

Keďže išlo o prvú takúto akciu v našej farnosti, duchovný otec pred akciou skromne poznamenal: „Ak prídu aspoň štyridsiati, budem rád….“ No akcia bola úspešná, vydarená a každý z tých vyše 100 účastníkov, ktorý sa s niečím podelil, aj veľa získal: milé slovo, krásne spoločenstvo zúčastnených, chutnú polievku, dobrý pocit a na záver kňazské požehnanie…

Úmysel tejto zbierky je vyzbierať milodary pre rodiny v krajnej núdzi, ktorým hrozí kvôli veľkým  poplatkom za energie, že prídu o svoj domov, pre núdzne rodiny, ktoré majú len jedného rodiča a podobne. Tak, nech im pekná vyzbieraná čiastka 910,- eur pomôže preklenúť toto pre nich krízové a možno aj „krížové“ obdobie a keďže veríme, že v každom núdznom a trpiacom je náš Pán, raz nám iste povie: „Bol som v kríze, v núdzi, hladný, smädný a dali ste mi to, čo som potreboval…“

Veríme, že sa aj o rok, ak Pán Boh dá, sa stretneme na takej milej akcii. Všetkým, ktorí sa podelili, zo srdca ďakujeme.        

Bohuznáma  účastníčka 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky