20. júna 2021 prijalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách 16 detí z našej farnosti prvýkrát Ježiška do svojho srdiečka, prvý raz mali plnú účasť na svätej omši. Deti sa pod vedením duchovného otca Patrika a rodičov celý rok dôkladne pripravovali na túto slávnosť. Na hodinách náboženstva poznávali Ježišov život a jeho lásku k iným ľuďom. V sobotu pred slávnosťou si deti po dôkladnom spytovaní svedomia očistili svoje srdiečka vo sviatosti zmierenia. Deti prišli v sprievode rodičov a spolu s duchovným otcom sa spoločne pomodlili.

,,Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho!´´

Týmito slovami privítal duchovný otec prvoprijímajúce deti i ostatných veriacich. Všetky deti sa do slávnosti aktívne zapojili. Sprievodným slovom, spevom, prosbami, nesením obetných darov, či záverečným poďakovaním. Duchovný otec v homílii povzbudzoval deti k priateľstvu s Ježišom. Ježiš je môj priateľ a ja som priateľom Ježiša. Nikdy nepretrhnime priateľstvo s Ježišom. Povzbudzoval deti , aby sa Ježišom v Eucharistii posilňovali na ceste do neba, k láske k Bohu i blížnym. Aby sa chceli stať svätými tak, ako sv. Dominik Savio, ktorému dal ,,recept“ na svätosť sv. Don Bosco: „Buď veselý, plň si svoje povinnosti, rob dobre všetkým…“

Po obnove krstných sľubov, pokračovalo slávenie sv. omše.

,,Voláš nás po mene, za tebou pôjdeme, do tvojich rúk srdcia nesieme´´, počas slov tejto piesne pristupovali deti k Eucharistii. My rodičia veríme a dúfame, že naše deti vždy pôjdu za Ježišom, nikdy ho nezradia a nepretrhnú to spomínané priateľstvo.

Keďže slávnosť prvého svätého prijímania pripadla na Deň otcov, deti na znak vďaky venovali nám rodičom medovníkové srdiečko, čo nás veľmi potešilo. Duchovný otec nakoniec ešte obdaroval deti ružencom a obrázkom na pamiatku. Na tvárach detí sa zračil úsmev, radosť a spokojnosť. Kiež by im to vydržalo po celý život. Vďaka Bohu za krásne spoločenstvo.

Rodičia prvoprijímajúcich

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky