V dňoch 8. – 9. septembra 2023 sme sa zúčastnili farskej púte spolu s našim duchovným otcom Patrikom.

V prvý deň sme zavítali do Baziliky Panny Márie Nanebovzatej na Svatom Hostýne, kde sme mali svätú omšu v slovenskom jazyku. Po svätej omši sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty so zamysleniami o Panne Márie Sedembolestnej.

Na našej púti sme pokračovali na najznámejšie pútnické miesto v Českej republike – Velehrad, ktorý je zasvätený Panne Márii Nanebovzatej a sv. Cyrilovi a Metodovi, slovanským vierozvestom. Tam sme absolvovali prehliadku baziliky, ktorou nás sprevádzala sestra z Kongregácie sv. Cyrila a Metoda. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií (napr. v bazilike sa nachádza 2001 anjelov ako sochy alebo fresky/maľby). Stravu a nocľah sme mali zabezpečené v pútnickom dome Stojanov, ktorý sa nachádzal neďaleko baziliky.

Ráno po raňajkách sme mali v bazilike svätú omšu – opäť v slovenčine. Obe sväté omše boli vysielané online, takže sa s nami ostatní farníci mohli duchovne spojiť. Po svätej omši sme mali krátky rozchod, po ktorom sme ešte navštívili sladkovodnú a botanickú expozíciu Živá voda v obci Modrá pri Velehrade. Po prekročení hraníc sme mali obed v Kolibe Drietomica. 

Krásne počasie nás sprevádzalo počas celej našej púte. Povzbudení na duchu a vo viere sme sa šťastlivo vrátili domov. Zostali nám krásne spomienky a zážitky v srdci. Dovidenia na ďalšej spoločnej púti.

Marcela a Frederika Chovancové, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky