Historicky sa miništrantské futbalové turnaje vyvinuli ako súčasť aktivít a záujmov mladých chlapcov v katolíckom spoločenstve. Ich korene možno vysledovať do cirkevných škôl a seminárov, kde miništranti slúžili pri bohoslužbách a následne si zahrali futbal ako formu rekreácie a spoločenskej aktivity. 

Aj v našej farnosti sa v nedeľu 17. septembra 2023 už po tretí raz uskutočnilo takéto miništrantské podujatie, ktorého sa zúčastnilo 22 chlapcov našej farnosti Kobyly (Kobyly, Kľušov, Janovce). Všetko sa začalo pobožnosťou o 15.00 hod. v našom farskom kostole, odkiaľ sa po jej skončení chlapci presunuli do športového areálu pri Základnej škole v Kobylách. Tam boli rozdelení do štyroch mužstiev, ktoré si sami pomenovali a s nadšením sa pustili do futbalových zápasov, ktoré hrali v trvaní 2 x 15min. 

Modlitbová prestávka na pozvanie kostolných zvonov o 18.00 hod. dobre padla ako finálovým mužstvám, tak aj ostatným prítomným spoločne s našim duchovným otcom Patrikom.

Vrelá vďaka patrila ochotnému rozhodcovi p. Jožkovi Štalmachovi, za fajnový keksík p. Adriane Štalmachovej, a bez pochýb hlavná vďaka nášmu duchovnému otcovi Patrikovi.

Miništrantské futbalové turnaje zohrávajú dôležitú úlohu pri formovaní mladých veriacich a posilňovaní ich pripútania k cirkvi a kresťanským hodnotám.

J&R Lukáčoví, Kobyly

P.S.: Ďakujeme aj p. Jánovi Lukáčovi s rod. za obetavý prístup a organizáciu  podujatia.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky