Každý rok v mesiaci september bývajú celodiecézne kňazské rekolekcie spolu s otcom arcibiskupom Bernardom. Tohto roku boli trochu iné, lebo sa konali na mariánskom pútnickom mieste v diecéznej svätyni v Obišovciach.  

Rekolekcie v sobotu 2. septembra 2023 boli spojené s požehnaním nového vonkajšieho oltára a tejto slávnosti sa zúčastnili aj veriaci našej farnosti spolu s duchovným otcom Patrikom. Slávnosti sa zúčastnilo množstvo veriacich z celej našej arcidiecézy. Mozaiku nového oltára vytvoril otec Kamil Dráb. Stredobodom tejto mozaiky je ružencová Panna Mária, ktorej po tvári stekajú krvavé slzy. Vedľa nej  sú vyobrazení svätí košickí mučeníci a blahoslavená Anka Kolesárová. Otec Bernard vo svojej homílii zdôraznil vernosť košických mučeníkov, ktorí svoj mladý život obetovali za Krista. Pripomenul, že Obišovce ako pútnické miesto si Panna Mária vybrala sama  a ona stojí pri všetkých, ktorí potrebujú jej pomoc. Vypočúva množstvo prosieb, modlitieb, starostí, krízy v rodinách a predkladá ich svojmu Synovi. 

Nech Ružencová Panna Mária oroduje za všetkých kňazov, ktorí sú jej vernými synmi a pomáha všetkým, ktorí sú v núdzi a predkladá ich prosby a potreby svojmu Synovi. 

Mária Juhásová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky