V prvú májovú sobotu tohto roku sa ako zvyčajne po iné roky začali sláviť fatimské soboty v diecéznej svätyni v Obišovciach. Prvú fatimskú sobotu v roku 2023 začali veriaci z dekanátov Bardejov, Lipany a Sabinov. Naša farnosť sa predmodlievala modlitbu radostného posvätného ruženca.  

Prvú Fatimskú sobotu slávil otec arcibiskup Mons. Bernard Bober za účasti viacerých kňazov z týchto dekanátov i nášho duchovného otca. Všetkých prítomných povzbudil k lepšiemu poznaniu a praktizovaniu modlitby posvätného ruženca: Pomáha nám to dostať sa do hĺbky srdca Márie, ktorá je aj naša matka a budovať si vzťah znamená dostávať sa bližšie aj k Bohu.  Vidíme denne zázraky obrátenia hriešnikov, ale najmä zázrak, keď prehodnocujeme náš život a vďaka modlitbám sa stávame lepšími ľuďmi.“ 

Na záver slávnosti otec arcibiskup pozval všetky deti na púť do Obišoviec  a na modlitbu za pokoj vo svete v deň výročia fatimských zjavení 13. mája 2023.

V prvé soboty v mesiaci sa modlime za obrátenie hriešnikov, odčinenie urážok Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Kiežby aj naša modlitba a účasť našich veriacich pomohli k víťazstvu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, aby zavládol mier a pokoj vo svete i v našich srdciach.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky