Dňa 22. Apríla 2023 sa v našom farskom kostole v Kobylách konala slávnosť sviatosti birmovania, ktorú prijalo 73 birmovancov z celej našej farnosti. Na túto veľkú slávnosť sme sa pripravovali približne rok.

Naša príprava spočívala v tom, že sme sa jedenkrát v týždni spolu stretávali po svätej omši v kostole, kde sme mali spoločne s našim duchovným otcom náuku. Na náuke nám otec duchovný priblížil našu vieru, taktiež hovoril o morálnom spôsobe života a nakoniec sme prebrali aj sviatosti cirkvi. Z našich vedomostí, ktoré sme po celý rok zbierali, sme boli preskúšaní a následne potom sme sa mohli sústrediť na samotnú slávnosť. 

Počas roka prípravy sme sa mohli zapájať do rôznych aktivít. Pre deti z farnosti sme si pripravili rôzne akcie, ako napríklad Detský farský tábor alebo bodka za letnými prázdninami. V Janovciach sa uskutočnila opekačka s duchovným otcom, vyrazili sme spolu na stretnutie mládeže do Sniny, a taktiež sme mali prednášku s rehoľnou sestrou Anitou, rodáčkou z Kľušova a otcom Pavlom z Vysokej nad Uhom.

Deň pred slávnosťou sme sa vyznali z našich hriechov, aby sme sviatosť birmovania prijali s čistým srdcom. Celá naša príprava vyvrcholila v sobotu 22. apríla slávnosťou birmovania, pri ktorej sme z rúk otca biskupa Mareka Forgáča prijali sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti, bázne voči Bohu, a taktiež sme sa stali dospelými kresťanmi. Počas celej slávnosti nám spieval zbor našich birmovancov.

Ďakujeme otcovi biskupovi za každé povzbudivé slová, ktoré nám počas slávnosti zveril, a taktiež ďakujeme aj nášmu otcovi duchovnému za našu dôkladnú prípravu na túto veľkolepú slávnosť, a aj našim rodičom, ktorý nás odmalička viedli k poznaniu viery.

Tamara Šuťaková, Kľušov 

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky