Trinásteho mája 2023 sme si pripomenuli 106. výročie zjavení Panny Márii vo Fatime. 

Štyridsať detí a osem dospelých z farnosti Kobyly s požehnaním duchovného otca Patrika vyrazilo v tento deň na púť do Obišoviec k Ružencovej Panne Márii. 

Aby to bola naozajstná púť, autobus nás vyložil v Ličartovciach, odkiaľ sme sa vydali na cestu. Tá síce bola trochu prašná, no zároveň aj zábavná a poučná, keďže animátori si pre deti pripravili niekoľko zaujímavých aktivít na siedmich stanovištiach. Počas putovania sme sa spoločne pomodlili desiatok ruženca, zaspievali si mariánske piesne, preverili svoje vedomosti, postreh aj šikovnosť. Najmladších v ceste motivovalo zbieranie nálepiek na jednotlivých stanovištiach.

Keď sme dorazili do cieľa, vchádzajúc do kostola sa k nám pripojil aj náš duchovný otec, s ktorým sme sa spoločne modlili desiatok posvätného ruženca. 

Taktiež sme odovzdali aj svoj obetný dar – trvanlivé potraviny, ktoré si každý niesol so sebou v batohu.

V Obišovciach už na viac ako 1300 pútnikov čakal chutný guláš a keďže to bola púť detí, aj tu ich čakalo prekvapenie, v podobe hier a súťaží.

Vyvrcholením programu bola svätá omša, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. V homílii nás vyzval k tomu, aby sme sa snažili priblížiť k svätosti konaním  každodenných drobných skutkov lásky.

Opäť sme sa utvrdili v tom, že fatimské posolstvo je aktuálne aj v dnešnej dobe. V mysliach a srdciach nám znela myšlienka tohtoročnej púte: „Krajší svet s Máriou.“ Po svätej omši sme sa pobrali domov, vďační Pánu Bohu za Božiu Matku i za vydarené počasie.☺ Veríme, že o rok sa minimálne v takomto počte zídeme znova. 

Veronika Dvorčáková, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky