V nedeľu 12. mája 2024 prijalo vo farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách 20 detí z našej farnosti prvýkrát Ježiška do svojho srdiečka.Tri deti z Kľušova sa slávnosti nemohli zúčastniťkvôli zdravotným ťažkostiam. Bolo mi ľúto mojich kamarátov, ale náš duchovný otec Patrik Šarišský imvyslúži osobitnú slávnosť v Kľušove 16. júna 2024, ktorej sa aj my deti, ktoré sme už prijali Pána Ježiša, chceme zúčastniť.

Už od septembra nás duchovný otec pripravoval na prijatie Pána Ježiša. Vysvetľoval Božie slovo, povzbudzoval, trpezlivo a láskavo k nám pristupoval.

Začalo to sobotou ráno, kedy som si musel očistiť svoje srdce vo sviatosti zmierenia, aby som v nasledujúci deň mohol prijať Pána Ježiša. O deviatej ráno sme sa všetci stretli v kostole. Duchovný otec nás slovne povzbudil, aby sme nemali strach. Išiel som ako prvý. Veľmi som sa tešil, že mi Ježiš odpustí všetky moje hriechy a už budem mať čistú dušu. Keď bolo po spovedi, cítil som sa šťastne. Ježiš nám daroval odpustenie našich hriechov. Preto prosím Pána Ježiša, aby som sa aj ja naučil používať tento dar, aby som bol aj ja sám zdrojom odpustenia pre druhých.

Konečne nastal ten očakávaný deň. Vonku bolo krásne slnečno. Boli sme nastúpení v dvojrade pred kostolom a čakali, kedy sa začne svätá omša. Všetcisme boli do tejto slávnosti zapojení buď príhovorom, čítaním, žalmom, prosbami, nesením obetných darov, poďakovaním.

V kázni nám otec duchovný prízvukoval, aby sme ani jeden deň neprežili bez modlitby, ani jednunedeľu bez sv. omše, ani jednu svätú omšu bez svätého prijímania, ani jeden mesiac bez svätej spovede a ani jednu chvíľu bez Pána Ježiša. Predstavil nám aj dievča, ktoré sa volalo Niña RuizAbad. Niña sa narodila na Filipínach a zomrela ako 13-ročná po ťažkej chorobe. Veľmi milovala Pána Ježiša v Eucharistii. Na hrudi mala zavesený ruženec,pretože veľmi milovala aj Pannu Máriu. Každý deň prijímala Eucharistiu a jej životné heslo bolo: „Boh na prvom mieste!“

Po kázni deti čítali prosby a pokračovala bohoslužba obety. Ako prvý som prijal Pána Ježiša. S radosťou si budem pripomínať tento veľký deň, keď som prijal Chlieb života a keď ku mne po prvýkrát prišiel Ježiško skrytý vo Sviatosti Oltárnej. Konečne nastal ten deň, keď som sa priblížil aspoň  krôčik k Bohu a verím, že budem rásť v jeho láskepočas celého života. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj nášmu duchovnému otcovi Patrikovi za jeho trpezlivosť, obetavosť, povzbudenie, láskavé slová, ktorými nám vštepoval lásku ku Kristovi. Za vysvetľovanie Božieho slova a Božích prikázaní. Patrí mu veľké ďakujem, že práve On nám pomohol priblížiť sa k Bohu.

                                                                                                                                          Peťko s mamkou

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky