V sobotu 4.5.2024 sa konala v Krakowe už 17. rozhlasová púť rádia Lumen. Zúčastnilo sa na nej okolo 13 000 pútnikov zo Slovenska. Medzi pútnikmi nechýbali ani veriaci z našej farnosti. Skoro ráno sme nasadli do autobusu a vybrali sa  putovať do centra Božieho milosrdenstva. Cestou sme sa pomodlili modlitbu posvätného ruženca, ktorý sme obetovali za pokoj vo svete , za pokoj v našich rodinách a za tých, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto púte. 

Hlavným celebrantom a kazateľom na púti bol Mons. František Trstenský, spišský diecézny biskup.  Témou púte bola „Ježišova cesta do Emauz v roku modlitby a v príprave na jubileum 2025“ . Na úvod o. biskup položartovne poznamenal, že sa na nás pozerá zhora, ale  potom to uviedol na správnu mieru, že sa nám pozerá do tvárí, že sa nemáme vyvyšovať jeden nad druhého.

V homílii nás vyzval, aby sme správne prežili rok modlitby a odporučil všetkým pútnikom denné čítanie Svätého písma a že vo všetkých našich starostiach, trápeniach, skúškach  a pokušeniach života sa máme spoľahnúť na Božiu prítomnosť. „Sväté písmo – to je zbraň, proti diablovi“, povedal.

Popoludní vystúpila skupina Čučoriedky z Rabče a prednášku  – „Moje Emauzy“  nám predniesla sr. Clareta Fečová z Kongregácie sestier Božieho milosrdenstva. Púť sme zakončili Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním devocionálií.

Mnohí túto púť na Slovensku počúvali z rádia Lumen, čo ich veľmi povzbudilo, ale byť osobne v Lagiewnikoch a pozerať na obraz Božieho milosrdenstva preniknutý Božou láskou a blízkosťou je niečo, čo sa nedá slovami vyjadriť, musí sa to precítiť vnútorne  srdcom.

„Jezu ufam Tobe“, toto zvolanie v poľskom jazyku je výnimočné, denne si ho môžeme opakovať a tak zvolávať Božie milosrdenstvo pre nás a pre celý svet.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky