V dušičkovej oktáve 4. novembra boli členovia ružencových bratstiev našej farnosti, spolu  s našim duchovným otcom, pozvaní promótorom pre ruženec na Slovensku, P. Matejom Šulíkom OP, zažiť krásny duchovný zážitok a to: v sobotu podvečer byť prítomní na sv. omši v diecéznej svätyni vo farnosti Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach, ktorá bola vysielaná Rádiom Lumen  a ako členovia ružencového bratstva, pomodliť sa po sv. omši posvätný ruženec, taktiež vysielaný rádiom Lumen. Tento kostol ako diecéznu svätyňu Božieho milosrdenstva môžeme počas týždňa vidieť aj v televízii Lux, odkiaľ je vysielaná vždy o 15.00 h. modlitba Korunky Božieho  milosrdenstva. A aj preto bol náš  zážitok o to väčší: vidieť na vlastné oči kostol a krásnu maľbu znázorňujúcu Krista, ktorý vstupuje v sláve medzi nás. 

Svätú omšu  (o 18.00 hod.) celebroval tamojší p. farár Peter Sýkora, ktorý vo svojej homílii nadviazal na evanjelium, keď Ježiš  zástupom hovoril o dvojtvárnosti farizejov a zákonníkov a kritizoval ich pokrytectvo. Posolstvo tohto evanjelia je aktuálne aj pre ľudí tejto doby, ktorí tiež nemajú radi kritiku. Chceme vyzerať navonok dobre, ale zabudli sme pozrieť sa každý do svojho vnútra, do svojho srdca. Čo tam nájdeme? Máme sa snažiť o zmenu, byť pravdiví pred ľuďmi, sami pred sebou a hlavne pred Bohom. 

Po sv. omši sme sa po predchádzajúcich inštrukciách promótora  P. Mateja pracovníka rádia pomodlili bolestný ruženec obetovaný za RB na Slovensku a osobitne za RB farnosti Kobyly, s filiálkami Kľušov, Janovce a za nášho duchovného otca Patrika. Ruženec okrem toho,  že spolu so sv. omšou  je uložený v archíve Rádia Lumen, je zároveň aj obrazovo natočený promótorom, ktorý  tieto modlitby ruženca dáva na stránku  dominikánov. Video môžete nájsť na  stránke: dominikani.sk, dmc.sk, „Online modlitba ruženca“, Rehoľa kazateľov.

Sme radi, že touto našou malou púťou sme boli súčasťou vysielania Rádia Lumen a že modlitbou ruženca sme sa mohli spojiť  s „ruženčiarmi“  celého Slovenska.

Anna Kočambová, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky