Tohto roku už druhý raz na pozvanie nášho duchovného otca Patrika sa 50  ruženčiarov zúčastnilo púte  do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej.  Táto púť má svoje čaro, koná sa v priestore, kde sú zobrazené všetky tajomstvá svätého ruženca a pri modlitbe ruženca sa môžeme zahľadieť na niektoré vyobrazenie a takto ešte viac umocniť našu modlitbu. 

Program bol tradične popoludní so začiatkom v hodine milosrdenstva, Korunkou Božieho milosrdenstva, pokračoval modlitbou bolestného ruženca a vrcholom slávnosti bola svätá omša, ktorú celebroval promótor ružencových bratstiev na Slovensku páter Matej Juraj  Šulík OP spolu s ostatnými kňazmi.  

Homíliu začal otázkou „Kam kráčame?„ pokračoval myšlienkami o ruženci a povzbudil všetkých ruženčiarov k modlitbe ruženca, lebo v ruženci je vyobrazený život Pána Ježiša a keď sa ho modlíme, tak cez modlitbu ruženca pozeráme na svet Božími očami. Slávnosť svojím krásnym spevom sprevádzala speváčka Anna Servická. V závere slávnosti domáci duchovný otec Marián Gurský dal všetkým domácu úlohu  –  o rok priviesť každý so sebou jedného pútnika.

Panna Mária Ružencová nech vypočuje všetky naše prosby, radosti, ťažkosti, starosti, kríže. Pri jej nohách sme nechali všetko, čo sme si vo svojich srdciach tam priniesli a ona to s láskou prednesie svojmu Synovi.  Kiežby aj táto púť sprevádzaná našim duchovným otcom Patrikom priniesla našim rodinám i celej farnosti požehnanie a aby sme načerpané milosti mohli rozdávať našim blížnym.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky