Každoročne je mesiac október mesiacom modlitby sv. ruženca. Sv. Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať a dáva nám nádej, že aj dnes môžeme vyhrať ťažký boj, akým je boj za pokoj.“

Ružencová reťaz sa 18. októbra 2022 vinula naprieč Slovenskom za mier a jednotu vo svete. Dotýka sa nielen detských sŕdc, ale všetkých sŕdc, ktoré sa znova rozhodli podporiť modlitebnú akciu – “Milión detí sa modlí ruženec.“ Ani naša farnosť nebola výnimkou. V každom kostole v rovnakom čase o 18.00 hod. (v Kobylách s duchovným otcom) sme vytvorili duchovnú modlitbovú ružencovú reťaz a pripojili sa tak k deťom celého sveta. Táto celosvetová akcia má vzbudiť záujem ľudí modliť sa za pokoj v srdciach ľudí, v rodinách, v krajine i na celom svete.

Hlavným úmyslom iniciatívy je ukázať, že dôveryhodná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Táto myšlienka vznikla už v roku 2005 pri obraze Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili zvláštnu prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si pri tom spomenuli na úvodné slová Sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení“. Preto sa zjednocujme s deťmi na celom svete v tejto modlitbe.

Na záver je tu pre každého z nás malá výzva:

Aj my chceme nielen modlitbou v tento deň, ale každodenne meniť svet k lepšiemu a bojovať za pokoj? 

Ďakujeme Bohu, že sme mohli stráviť v našich kostoloch tento požehnaný čas v Jeho prítomnosti a v spoločnosti Našej Nebeskej Mamky Márie v spoločnej modlitbe sv. ruženca.

Rodina Lukáčová, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky