Posledná púť v tomto roku, ktorej sa zúčastnili členovia Ružencového bratstva farnosti Kobyly spolu s duchovným otcom Patrikom, bola 11.októbra do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej. Asi 40 členov za krásneho počasia putovalo k soche Ružencovej Panny Márie. Spevom krásnych mariánskych piesní nás tam privítala  pani Anna Servická. 

Slávnosť Ružencovej Panny Márie začala modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a po nej nasledovala modlitba posvätného ruženca, ktorú sa  modlili členovia ružencových bratstiev. Slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorú celebroval promótor  Ružencového bratstva na Slovensku fr. Matej Šulík OP, spolu so zúčastnenými kňazmi. V homílii sa zameral na modlitbu Zdravas Mária. Rozobral a vysvetlil jednotlivé časti tejto krásnej modlitby, ktorú odriekame niekoľkokrát denne. Ruženčiari  z jednotlivých farností na tejto púti vytvorili krásnu a neopakovateľnú atmosféru a domov sme sa vracali posilnení telesne /ponúkali tam chutné koláčiky/ a duchovne šťastní, že sme mohli byť pri našej „Mame“ a vyrozprávať a odovzdať jej naše každodenné radosti, starosti a bôle. Panna Mária Ružencová oroduj za nás a vypočuj naše prosby, ktoré Ti s dôverou a pokorou predkladáme za našich blížnych, za našu vlasť a pokoj vo svete.           

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky