Deň s miništrantami z celej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) je obľúbené podujatie a ani tento rok nebol výnimkou. V nedeľu 12. septembra 2021 sme sa najprv stretli spolu s duchovným otcom na Korunke Božieho milosrdenstva vo farskom kostole v Kobylách. Potom sme sa všetci spoločne presunuli na miestne školské ihrisko, kde sme rozdelili miništrantov do štyroch tímov. Týmto sme mohli odštartovať naše popoludnie plné súťaží. Tímy proti sebe súťažili vo futbale, ale aj v rôznych iných aktivitách. Po skončení všetkých aktivít sme spočítali body a vyhlásili víťaza. Nakoniec sme spoločne s duchovným otcom spoločnou modlitbou poďakovali Pánu Bohu za tento slnečný a zábavný deň.

Úplný záver už tradične patril spoločnej opekačke s rodičmi.

Marek Meščan, animátor Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky