Poslednú prázdninovú nedeľu (29.8.) pozval na sv. omše duchovný otec osobitne žiakov a študentov z celej našej farnosti. Počas prvých troch septembrových dní sme pri slávení Eucharistie (Veni Sancte) prosili o dary Ducha Svätého pre tých, ktorí sa učia, i pre tých, ktorí vyučujú. Aby spoločne s Božou pomocou úspešne zvládli nadchádzajúci školský rok 2021/22.

Veríme, že sa všetci budú snažiť, aby boli svetlom, ktoré bude svedčiť o Božej dobrote a láske. A zároveň budú dobrým príkladom pre svojich rovesníkov v škole, doma, či na ulici.

Žiaci nezabudli ani na svoje aktovky, ktoré duchovný otec požehnal.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky