Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do Košíc sme po bezpečnostných kontrolách vstúpili do objektu štadióna, kde sa malo uskutočniť stretnutie. Úvodom stretnutia so sv. Otcom bola svätá omša, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, OP. Po svätejomši sme sa presunuli do sektora, kde sme očakávali príchod sv. Otca. Od skončenia svätej omše až do príchodu sv. Otca nám čas vypĺňal hudobný program v ktorom vystúpili umelci v rámci ktorého zaznela aj hymna k návšteve sv. Otca v Košiciach.

O 17.00 hod. prišlo očakávané stretnutie, kde sv. Otec prešiel na papamobile medzi jednotlivými sektormi. Bolo nám dopriate, že sme sv. Otca videli celkom blízko – jeho úprimný úsmev a nadšenie pre toto stretnutie. Stretnutie začalo privítaním košického arcibiskupa a pokračovalo tromi svedectvami. Jedno zo svedectiev bolo svedectvo mladej rodinky, ktorá má korene v Kobylách. Každé zo svedectiev bolo ukončené otázkou. Následne sv. Otec v rámci svojho príhovoru dal odpoveď na tri položené otázky. V jeho príhovore odznelo veľa povzbudivých slov, kde upriamil pozornosť najmä na lásku, kríž, radosť a sviatosť zmierenia, kde okrem iného pripomenul :

Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý z vás . Každý je darom a môže zo života, zo svojho vlastného života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, presahuje make-up, ktorá presahuje  módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o splodení a výchove detí, o dávaní života, o zdieľaní všetkého s druhou osobou, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu on alebo ona, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si. A toto je láska: milovať toho druhého takého aký je, a toto je pekné.“

V závere jedným zo silných momentov, ktorý nám ostane v pamäti bolo, keď sa sv. Otec pri odchode z pódia veľmi srdečne pozdravil s aktuálne najstarším kardinálom na svete Jozefom Tomkom.

Niektorí farníci sa v ten istý deň stretli so Sv. Otcom Františkom dopoludnia na slávení gréckokatolíckej eucharistickej liturgie v Prešove.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky