Dňa 9. októbra 2022 sa aj tento rok uskutočnilo v poradí už tretie športové popoludnie pre miništrantov, ktorého sa zúčastnilo19 chlapcov z celej našej farnosti Kobyly (Kobyly, Kľušov, Janovce).Toto stretnutie vzniklov roku 2020 vďaka myšlienke nášho duchovného otca Patrika Šarišského. 

Stretnutie začalo pobožnosťou o 15.00 hod v našom farskom kostole. Po jej skončení sme sa všetci presunuli do športového areálu pri Základnej škole v Kobylách, kde boli pripravené rôzne športové aktivity a futbalový turnaj. Chlapci boli rozdelení do troch mužstiev, ktoré si sami pomenovali podľa svetových vzorov, a tým sa mohli pustiť do zápolenia. Ochotným rozhodcom bol p. Jozef Štalmach, ktorý mal nad zápasmi bravúrny prehľad a občas musel siahnuť do vrecká aj po kartách, aby bolo všetko v rámci fair-play. 

Všetko sa to stihlo do 18.00 hod., kedy nás kostolné zvony pozvali k spoločnej modlitbe, po ktorej nám udelil svoje požehnanie náš duchovný otec.

Potom nasledovalo vyhodnotenie futbalového turnaja ako aj jednotlivcov v ostatných športových aktivitách, za čo boli nakoniec všetci odmenení sladkou dobrotou. 

Hoci miništranti prišli s túžbou vybojovať najcennejšie miesto, predsa existuje dôležitejší zápas v živote, ktorý – my kresťania – máme bojovať a vyhrať – život viery – a v tomto máme bojovať za pomoci modlitby, pôstu a almužny.

„Zo všetkých nepodstatných vecí je futbal tá najpodstatnejšia.“ (sv. Ján Pavol II.)

Ján a Roman Lukáčovi, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky