Pomaly sa už stáva tradíciou, že každoročne v období sviatku Nanebovzatia Panny Márie sa schádzajú veriaci z Kľušova v prírode pri obraze „Matky ustavičnej pomoci“ na modlitbe posvätného ruženca. Tento sviatok je nám veriacim z Kľušova obzvlášť blízky, lebo na neďalekej Kľušovskej Zábave je zasvätený kostolík práve Panne Márii Nanebovzatej a vtedy je tam odpustová slávnosť.  Na túto odpustovú slávnosť veľmi radi putujeme peši a stretávame sa tam pri nohách Panny Márie.   

Tohto roku to bolo v nedeľu 13. augusta. Popoludní za krásneho počasia sme sa pomodlili modlitbu slávnostného ruženca a korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú začal duchovný otec Patrik a jednotlivé desiatky sa predmodlievali deti. Po modlitbe duchovný otec požehnal byliny, ktoré sme si cestou k poľnému oltáru nazbierali.

Po modlitbe sme sa presunuli k ohnisku  a každý si mohol poopekať svoje dobroty. Deti sa vyšantili  na lúke spolu s animátormi a dobroty, ktoré im poopekali rodičia im potom lepšie chutili. Aj takýmto spôsobom sa dá  utužovať cirkevné spoločenstvo a spojiť dobré s užitočným pre dušu aj pre telo.  

Panna Mária nanebovzatá nech oroduje za nás všetkých.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky