Aj tento rok sa u nás v Kobylách konal už tradičný ôsmy ročník DENNÉHO FARSKÉHO TÁBORA. Počas celého týždňa sa 68 detí spolu s animátormi dozvedali o živote Mojžiša.

Tábor sme začali svätou omšou, kde sme prosili o ochranu po celý čas a duchovný otec nás počas kázne povzbudil, ako sa treba správať a vzájomne rešpektovať. Po svätej omši sme sa presunuli na ihrisko, kde sme sa dozvedeli, v akej sme skupinke a navzájom sa spoznávali. Poobede sme sa snažili  súťažami vo dvojiciach získať čo najviac bodov pre svoj tím na výrobu košíka. Výrobou prúteného košíka sme zachránili Mojžiša z rieky. Utorok sme sa vybrali na púť, kde sme rozlúštili odkaz, ktorý zanechal Boh Mojžišovi v podobe horiaceho kra. Po chutnom obede sme odhalili, akých 10 rán bolo zoslaných na Egypt. Tretí deň sme začali spoločnou hrou „Po stopách Mojžiša“, kde sme rôznymi úlohami opustili Egypt a došli až k moru. Poobedňajší deň sme sa zabávali vodnými hrami. Predposledný deň sme putovali po púšti a došli až na horu Sinaj. Cestu sme si krátili úlohami, za ktoré sme následne dostali mannu, vodu a prepeličky. Po obede sme veľkou strategickou hrou získali Desatoro. Posledný deň sme ukončili turnajmi a spoločnými silami sa dostali až do Zasľúbenej zeme. Náš tábor sme oficiálne ukončili svätou omšou a potom nasledovalo fotenie, lúčenie sa…

Chceli by sme sa poďakovať všetkým ľudom, ktorí sa akýmkoľvek spôsob pričinili o hladký priebeh tábora. Všetkým sponzorom, pomocníčkam v kuchyni, animátorom, kuchárovi, starostovi, duchovnému otcovi a v neposlednom rade Pánu Bohu a všetkým veriacim za modlitby.

Tímea Čechová, animátorka

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky