Septembrové (22.-24.9.2023) Trojdnie Modlitby matiek bolo časom stíšenia, časom milosti, časom odprosovania za naše poklesky, časom prosieb za odpustenie a obrátenie tých, ktorí ublížili nám i našim deťom a časom chvály a oslavy Božej Múdrosti i vďaky za všetkých a za všetko, čo nám vo svojej dobrote Pán daroval a neprestáva nás obdarúvať aj naďalej.

V čítaniach z Božieho slova sme našli mnoho usmernení a Pán nám dáva opäť pred náš duchovný zrak DIEŤA, tak aj dnes prosíme: „Nauč nás Pane byť Tvojimi deťmi, otvor nám oči, aby sme videli, otvor nám uši, aby sme počuli, otvor naše srdcia, aby sme blížnych milovali opravdivou láskou, nauč nás správne zmýšľať a správne žiť, daj nám silu kráčať za Tebou, dôverovať Ti a odovzdať Ti  všetkých a všetko….., lebo len Ty môžeš zmeniť aj to, čo je nad naše sily…..prosíme Ťa Pane Ježišu, postaraj sa o všetko.“

Ďakujeme všetkým, ktorí sa Trojdnia zúčastnili, aj tým, ktorí ho obohatili pesničkami a pomohli s prípravou.

Mamky z Modlitby matiek, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky