Poslednú septembrovú sobotu (30.9.) sa konala odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Naši ruženčiari spolu s duchovným otcom Patrikom sa vybrali v sobotu popoludní za trošku pochmúrneho počasia do Obišoviec. Tohto roku nás išlo neúrekom – plný autobus. V autobuse sme sa pomodlili Korunu Panny Márie  a ani sme sa nenazdali a už sme boli v Obišovciach. Privítalo nás trochu daždivé počasie, ale to nijako nenarušilo priebeh slávnosti. 

Slávnosť začala Korunkou k Božiemu milosrdenstvu, nasledovala modlitba radostného ruženca obetovaného za pokoj vo svete i v našich rodinách a každý si zvolil aj svoj vlastný úmysel. Modlitbu posvätného ruženca viedol otec arcibiskup Bernard a predmodlievali sa ho  veriaci z prešovských dekanátov.  

Následne svätú omšu celebroval otec arcibiskup spolu s viacerými prítomnými kňazmi. V homílii nás povzbudil k modlitbe posvätného ruženca zvlášť v tomto mesiaci, ktorý je zasvätený Panne Márii. Pripomenul, aby sme sa ruženec modlili súkromne kdekoľvek sa nachádzame – či už v autobuse, na zastávke, v čakárni, pri chorom dieťati, alebo pri starom človekovi. Zvlášť vyzdvihol spoločnú modlitbu ruženca najmä v rodinách a v kostole. „Spoločná modlitba má nielen svoje čaro“ povedal nadľahčene, ale spoločná modlitba má veľkú silu . Ružencom si veriaci vyprosili už veľa milostí a ruženec vždy pomáhal v každej dobe  a za každých okolnosti. „Nosme ho stále so sebou, ale hlavne sa ho modlime s dôverou“, povzbudil na záver prítomných otec arcibiskup.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky