Aj tento rok sa veriaci z našej filiálnej obce Janovce zišli, aby spolu prežili príjemné a požehnané nedeľné popoludnie (22.8.). Po pobožnosti sme sa z kostola krátkou prechádzkou presunuli na miesto, ktoré nazývame „Mlynky“.

Tak ako minulý rok aj tento rok sa zišli deti, mladí, rodičia aj starí rodičia. Deti sa vyšantili počas hier a súťaží, ktoré pripravila pani kantorka Katka s dievčatami. Starosta našej obce, poslanci a kurátori zabezpečili malé občerstvenie a opekačku v prírode.

Sme vďační Pánu Bohu za to, že sme sa mohli stretnúť a spoločne stráviť nedeľne popoludnie.

Monika Poľačková, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky