Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby

Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“). 

Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný COVID PASS.

Nahlasovanie na sv. omše je v každej obci iným spôsobom, o ktorom budete informovaní.

Sv. prijímanie pre veriacich v režime OP sa bude podávať po sv. omšiach.

Pre nezaočkovaných je možný režim individuálnej pastorácie, t.j. vyslúženie sviatostí po dohovore s kňazom (0907 322 736). 

Opatrenia: prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, dezinfekcia rúk, bezpečné rozostupy.

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky