Obišovské zvony k sebe nás volajú…. Aj tak by sme mohli nazvať tohoročnú púť k Ružencovej Panne Márii v Obišovciach, ktorá sa konala po ročnej prestávke kvôli pandémii.  Nielen obišovské zvony, ale aj láska k ružencu a k Panne Márii ružencovej nás pozvala v sobotu 2.10.2021 popoludní do Obišoviec.

V Obišovciach nás privítali nielen veľmi milí usporiadatelia, ktorí nás „označkovali“ do jednotlivých sektorov , ale aj pekné slnečné počasie. Púť sa začala korunkou k Božiemu milosrdenstvu, pokračovala modlitbou posvätného ruženca a svätou omšou, ktorú celebroval pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč. Ten nás povzbudil k modlitbe ruženca nielen v chráme, ale aj doma v našich rodinách. Na vŕšku Putnok sme sa cítili ako doma pri mame, v jej náručí a láskavom objatí. Slová a piesne, ktoré tam zazneli nás povzbudili a domov sme sa vracali všetci spokojní, šťastní a vyrovnaní. Pri Božej Matke sme načerpali síl do ďalších dní každodenného uponáhľaného života. Vďaka Ti Panna Mária Ružencová, že si nás pozvala na chvíľu  zastaviť sa, ďakovať Ti a prosiť o pomoc a požehnanie pre naše rodiny a našu farnosť.

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky