Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža – 14.9.). Aj v kostoloch našej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) sme pri sv. omšiach poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Veriaci naplnili svoje košíky rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré si dopestovali vo svojich záhradách a na poliach. Pri pohľade na jednotlivé košíky si človek uvedomuje pestrosť a rozmanitosť, akou nás dobrotivý Boh požehnáva aj prostredníctvom týchto darov. 

Boh vo svojej prozreteľnosti nám poskytol pokrm z plodov zeme, preto ho prosíme, aby táto úroda, ktorú sme pozberali zo zeme, udržiavala náš život, ale aj pomáhala nášmu duchovnému rozvoju.

Martina Maníková, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky