Vyprosujem všetkým farníkom i ľuďom dobrej vôle na príhovor Bohorodičky Panny Márie POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2023 prežitý v zdraví duše i tela a naplnený pokojom a láskou. 

duchovný otec

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky