„Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ (Kol 3,1)

Požehnanú Veľkú noc so živým Ježišom, ktorý pretvára naše srdcia
a napĺňa ich pravým pokojom, vyprosuje všetkým farníkom duchovný otec

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky