V Novom roku 2022 Vám vyprosujem:

každý mesiac s dobrým zdravím,
každý týždeň s pevnou vôľou,
každý deň s láskavým skutkom,
každú hodinu s obetou,
každú minútu s trpezlivosťou
a všetky sekundy s vďačnosťou.
A k tomu najmä neustálu
ochranu Svätej rodiny.

duchovný otec

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky