Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2023 popoludní  sa veriaci z Kľušova zišli Pod Sošninu, kde sme sa spolu s duchovným otcom Patrikom pomodlili modlitbu radostného ruženca, korunku k Božiemu milosrdenstvu a vyvrcholením bola svätá omša. 

Slávnosť začala požehnaním obnoveného priestoru (zastrešením liturgického priestoru).  Následne sa spolu s duchovným otcom pomodlili modlitbu ruženca naše najmenšie deti. Ruženec a Korunku k Božiemu milosrdenstvu  sme obetovali za Generálnu synodu v Ríme, pokoj vo svete a za naše rodiny.  Svätou omšou sme ďakovali Bohu za dary zeme, ktoré nám v tomto roku požehnal. 

V homílii duchovný otec  povzbudil k modlitbe posvätného ruženca, zvlášť v rodinách, aby si rodičia našli čas na modlitbu aspoň jedného desiatku ruženca spolu s deťmi, žeby sa deti naučili modliť doma v rodine, aby sa modlitba ruženca  tradovala v našich rodinách a následne terajšie deti mohli pokračovať v štafete, aby sa ruženec modlil z generácie na generáciu.  Modlitba ruženca má veľkú silu a ňou si môžeme vyprosiť všetko potrebné pre náš každodenný život. Na záver svätej omše všetkým, ktorí sa pričinili o obnovu tohto krásneho priestoru poďakovala horliteľka ružencového bratstva.  

Po skončení svätej omše sa prítomní presťahovali k ohnisku a v družnej debate a dobrej nálade si posedeli  pri dobrom guľáši, ktorý pripravili naši poľovníci. Po guľáši si pochutili na dobrých koláčikoch a kávičke, ktoré pripravili ženy ruženčiarky. Chcem vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o toto vydarené sobotné popoludnie. 

Viera Marčinová, Kľušov

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky