Tento rok, uprostred letných prázdnin (2. augusta), sme boli po dlhom čase svedkami a účastníkmi spoločnej opekačky s našim novým duchovným otcom Patrikom. Tá nasledovala po spoločnej prvonedeľnej pobožnosti.  

Veľmi milo nás prekvapila táto síce skromná a nenápadná „akcia“, ale o to sme sa na ňu viac tešili. Počasie nám vyšlo v ústrety, pretože celé popoludnie  svietilo slnko, a o to bola naša radosť väčšia. Každý účastník si doniesol vlastné zásoby na opekanie, o občerstvenie sa postarala miestna kostolná rada v spolupráci s Obecným úradom.  V závere si deti odniesli od duchovného otca aj sladkú odmenu. 

Prvá spoločná opekačka splnila cieľ, nakoľko sme sa zišli ako jedna rodina, kde si ľudia oddýchli, porozprávali sa, nasmiali sa a všetkých vyše 200 účastníkov odchádzalo domov spokojných. Chceme veriť, že to bol vďaka nášmu duchovnému otcovi, začiatok novej tradície v našej farnosti.  

Text: Mgr. Ján Marčin 
Foto: autor  

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky