Posledný septembrový víkend (25.-27.9. 2020) sa v našom farskom kostole Obetovania Panny Márie v Kobylách niesol modlitbami. Stretli sme sa v zjednotení s mamkami a so všetkými na celom svete, ktorí slávili toto trojdnie. Počas modlitby sme mohli adorovať nášho Pána v Oltárnej Sviatosti. Bol to skutočne “MILOSTIVÝ ČAS“.

V piatok sme začínali svätou omšou, ktorej formulár bol za upevnenie našich rodín. Duchovný otec nás povzbudil a upriamil našu pozornosť na to, ako každé dieťa vníma a potrebuje modlitbu svojej matky. Každý deň sme začínali prosbou k Duchu Svätému, aby On viedol celé stretnutie. Pod Jeho vedením sme všetci zúčastnení z Kobýl, Kľušova a Janoviec mohli v piatok odprosovať a ľutovať naše hriechy a premárnený čas .

V sobotu spolu s Pannou Máriou sme prosili za obrátenie tých, ktorí ublížili nám a našim deťom a všetkých i všetko sme položili pod kríž.

V nedeľu sme chválili a oslavovali Zmŕtvychvstalého Pána –Víťaza nad hriechom a smrťou za dielo spásy a za všetky veľké skutky, ktoré vykonal a stále činí v našich životoch. Ďakovali sme za naše rodiny, za kňazov, za 25 rokov Modlitby matiek, za našu zakladateľku Veroniku, za každú modliacu sa mamku a za novú nádej, ktorú nám Pán aj prostredníctvom tohto modlitbového trojdnia ponúka.

Tieto modlitby sa konajú v rovnakých dňoch na celom svete, v každý deň rozjímame nad rovnakými úryvkami z Božieho Slova. Trojdnie pripravujeme každý štvrťrok a je pripomenutím Veľkonočného Trojdnia – veľkým darom od Pána pre nás všetkých.

Povzbudení Božím Slovom a so Sviatostným požehnaním sme vykročili do ďalších dní s istotou, že Pán zostáva a kráča našim životom spolu s nami, že všetky starosti a ťažkosti mu môžeme odovzdať a „On sa už postará“. Už teraz sa tešíme a pozývame všetkých na januárové trojdnie v našej farnosti.

Mária Krakovská, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky