V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta do užívania dobrovoľných hasičov našej obce. Starosta obce Ľubomír Kundrát oboznámil prítomných s priebehom výstavby zbrojnice a poďakoval sa za vykonanú prácu.

Potom poprosil nášho duchovného otca Patrika Šarišského, aby požehnal zbrojnicu a aj nové auto. Tohto požehnávania sa zúčastnil aj duchovný otec Ľuboš Lipka, rodák z našej obce, ktorý prítomným predniesol aj krátky príhovor. Marián Čema, Janovce

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky