Mať kňaza v rodine je veľkým požehnaním a to nielen pre biologickú rodinu, ale aj pre tú farskú. Naša farnosť je požehnaná viacerými duchovnými povolaniami. V sobotu dňa 22. júla 2023 vo farskom kostole v Kobylách slávil sv. omšu jeden z našich rodákov, kňaz Marcel Štalmach, a to z príležitosti jeho 25 rokov kňazskej služby. Nezabudol na svoju rodnú obec a prišiel spolu s nami poďakovať Pánu Bohu za veľký dar kňazstva.

Tak ako to spomenul on sám, bolo to také milé „rodinné“ stretnutie, na ktorom sme sa stretli. Svätá omša je neoceniteľným darom, nech ju slúži ktorýkoľvek kňaz.

V závere ďakoval za účasť na sv. omši a potrebné modlitby.

Vyprosujeme nášmu rodákovi o. Marcelovi silu a svetlo Božieho Ducha, aby horlivo pracoval na spáse duší.

rodina Lukáčová

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky