V predvečer Dušičiek, 1. novembra 2021, sa na miestnom cintoríne v obci Kobyly (okres Bardejov) konalo požehnanie hrobového miesta pre deti, ktoré zomreli pred narodením.

Z prejavenej vôle miestnej rodiny pochovať si svoje bábätko vzniklo v obci Kobyly v roku 2020 hrobové miesto aj pre nenarodené deti. Do dnešného dňa sú v maličkej hrobke okrem ich dieťaťa pochované ešte ďalšie dve.

Hrobové miesto slávnostne požehnal o. Dušan Škurla – koordinátor Úradu pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze. Na požehnaní boli prítomní aj duchovný otec farnosti Patrik Šarišský, príbuzní pochovaných detí, predstavitelia miestnej samosprávy i ďalší veriaci.

Pochovávať mŕtvych je skutkom telesného milosrdenstva. Symbolicky je preto hrob na cintoríne umiestnený práve vedľa obrazu Božieho milosrdenstva.

Toto dielo vytvorené v spolupráci s miestnym Obecným úradom je nielen symbolom pamiatky na deti, ktoré zomreli pred narodením. Je to reálne uctenie si ich tiel a zároveň miesto, kde môžu prichádzať ich rodičia, príbuzní, či neznámi ľudia a modliť sa za ne. Dôležité je, aby sme ani na tieto deti nezabúdali. Veď sú súčasťou našich rodín.

Silvia Petrašková, farnosť Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky