A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.“ (1 Jn 4,9)

Vyprosujem celej farskej rodine požehnané sviatky Božieho narodenia, aby sme vedení Svetlom žiariacim z betlehemských jasieľ žili život Lásky.

duchovný otec

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky