Od 16.11. platia nové pravidlá týkajúce sa aj slávenia verejných bohoslužieb. Ide najmä o možnosť tzv. šachovnicového sedenia, kde sa kapacita sediacich v kostole môže využiť maximálne na 50%. Prosíme seniorov a chronicky chorých, aby návštevy bohoslužieb zvážili, podľa možnosti zostali doma a spojili sa s nami cez vysielanie TV Lux a Rádio Lumen.
Platí naďalej všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Hygienické opatrenia platia aj naďalej: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, rozdávanie Eucharistie do rúk – okrem prípadov objektívnej nemožnosti.


Stále je v platnosti dišpenz (oslobodenie)
od účasti na nedeľnej sv. omši.Povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň zostáva.
Napr. vytvorenie duchovného eucharistického spoločenstva cez vysielanie
sv. omše v TV Lux, v Rádiu Lumen, na internete, ďalej spoločná modlitba v rodine (najmä ruženec a rôzne pobožnosti), čítanie Sv. Písma
a iné formy rozvíjania duchovného života.

Zjednoťme sa v modlitbe za ukončenie pandémie
a prosme o posilnenie vo viere a láske.

otec duchovný, 0907 322 736

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky