Kľušov – Po roku si veriaci filiálnej obce Kľušov opäť pripomenuli, uctili a oslávili pamiatku svojich patrónov, sv. Cyrila a sv. Metoda. Vzhľadom k dobrej epidemiologickej situácii sa odpustovej slávnosti zúčastnilo veľké množstvo domácich veriacich, ale aj ich hostí. Hlavným celebrantom bol vdp. Branislav Polča, farár z Bystrého, slávnostnú homíliu predniesol vdp. Viliam Riško, SDB, direktor bardejovskej saleziánskej komunity. V kázni pripomenul hlavnú úlohu našich vierozvestcov, kvôli ktorej prišli na územie Veľkej Moravy. Podstatné však je, či z ich odkazu čerpáme aj dnes, alebo na solúnskych bratov iba spomíname, ako na historické postavy našich dejín. Prítomný bol aj miestny duchovný otec vdp. Patrik Šarišský.

Táto odpustová slávnosť bola poslednou pred budúcoročnou oslavou 50. výročia posviacky kostola. Nech je odkaz sv. Cyrila a sv. Metoda, „Dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“, prítomný medzi nami aj v budúcnosti.

Text: Mgr. Ján Marčin

Foto: Mgr. Jozef Petraško

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky