Október je mesiac modlitby posvätného ruženca. Sviatok Ružencovej Panny Márie – 7. Október – nám pripomína veľké víťazstvo kresťanských vojsk v roku 1571 proti Turkom pri Lepante.

12. septembra r. 1683 sa odohrala veľká bitka pri Viedni, kedy opäť pomohol príhovor Panny Márie. Celá Európa sa zjednotila v modlitbe posvätného ruženca a poľský kráľ Ján Sobieski spolu so svojím vojskom vyhral.

Toto sú historické víťazstva vďaka príhovoru našej Nebeskej Matky Márie prostredníctvom posvätného ruženca. Tieto víťazstvá sú aj potvrdením prísľubu, ktorý dala Panna Mária blahoslavenému Alanovi: „Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.“ A tento jej prísľub platí aj dnes pre všetkých ctiteľov posvätného ruženca. Panna Mária nám túto modlitbu odporúča aj pri zjaveniach vo Fatime, v Lurdoch a na iných pútnických miestach. Božia Matka nám môže vyprosiť mnohé zázraky a potrebné milosti aj dnes v našom živote, v živote našej rodiny a v celej spoločnosti .

Centrom modlitby ruženca je Kristus. V jednotlivých tajomstvách uvažujeme spolu s Máriou o Kristovi, o jeho živote, počatí a narodení, v ruženci svetla o jeho činnosti na tejto zemi, v bolestných tajomstvách rozjímame o jeho bezhraničnej láske, s ktorou prijal utrpenie a kríž namiesto nás. V slávnostných tajomstvách sa upevňuje naša viera a nádej, že utrpenie má zmysel, pretože ak spolu s Ním trpíme, s Ním budeme aj žiť v sláve.

Je to modlitba jednoduchá, no predsa hlboká. Zvládne ju aj malé dieťa a sú ňou nadchnutí aj veľkí mystici a učenci. V nej rozjímame o živote nášho Pána a vo Svätom Písme si ku každému desiatku vieme nájsť príslušné čítanie.

S touto modlitbou som sa stretávala odmalička. Nikdy nezabudnem na chvíle, keď som ako dieťa mala skúsenosť, že moji rodičia riešili najvážnejšie problémy na kolenách doma s nami. Mamka kolísala v kočiari mladšieho brata, otec prišiel domov z roboty, určite unavený po celodennej práci na poli, ale zvolal nás a spolu s nami kľačiac na zemi sme odriekali „Zdravas Mária“. Nebolo to vždy tak, ale toto boli najkrajšie a najdôležitejšie chvíle v mojom živote a nikdy na to nezabudnem. Mám skúsenosť, že táto modlitba ma „preniesla“ cez mnohé osobné, rodinné, aj pracovné problémy.

Odmalička, asi od šiestich rokov, som členkou Ružencového bratstva.

Aj v tieto “pandemické“ chvíle sa moja rodina aj s mnohými veriacimi tu vo farnosti i na celom Slovensku pripájame k modlitbe v októbrovej pobožnosti k Matke Ticha, v júni to bola pobožnosť tiež cez PMD k Božskému Srdcu.

Keď si nájdeme trocha času na túto modlitbu, zrazu zistíme, že máme čas aj na všetko ostatné.

Som vďačná za mnohé víťazstvá vďaka mocnému príhovoru našej Nebeskej Matky Márie. Chcem seba i Vás všetkých povzbudiť k tejto vzácnej modlitbe s Máriou a zažijeme „veľké veci“, ktoré na jej príhovor urobí „Ten, ktorý je mocný a sväté je Jeho meno.“

Bohuznáma Mária, Kobyly

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky