Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Mm Kobyly 2023

Modlitbové Trojdnie MM v Kobylách

Septembrové (22.-24.9.2023) Trojdnie Modlitby matiek bolo časom stíšenia, časom milosti, časom odprosovania za naše poklesky, časom prosieb za odpustenie a ...
/ Zo života farnosti
Športové Popoludnie Miništrantov 2023

Športové popoludnie miništrantov 2023

Historicky sa miništrantské futbalové turnaje vyvinuli ako súčasť aktivít a záujmov mladých chlapcov v katolíckom spoločenstve. Ich korene možno vysledovať ...
/ Zo života farnosti
Hostyn A Velehrad 2023

Farská púť na Svatý Hostýn a Velehrad

V dňoch 8. - 9. septembra 2023 sme sa zúčastnili farskej púte spolu s našim duchovným otcom Patrikom. V prvý ...
/ Zo života farnosti
Požehnanie Oltara Obisovce 2023

Požehnanie nového vonkajšieho oltára a kňazské rekolekcie v Obišovciach

Každý rok v mesiaci september bývajú celodiecézne kňazské rekolekcie spolu s otcom arcibiskupom Bernardom. Tohto roku boli trochu iné, lebo ...
/ Zo života farnosti
Dft 2023

Po roku sme sa opäť stretli na tábore (DFT 2023)

Aj tento rok sa u nás v Kobylách konal už tradičný ôsmy ročník DENNÉHO FARSKÉHO TÁBORA. Počas celého týždňa sa ...
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky