Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Bible

Božie slovo zostáva stále živé

Vo sviatok Sv. Cyrila a Metoda 5. júla popoludní o 14-tej hodine sme pokračovali v čítaní zo Sv. písma z Knihy ...
/ Zo života farnosti
Odpust Klusov 2023

Odpust v Kľušove s našim rodákom – jubilantom

Na sviatok patrónov nášho filiálneho kostola v Kľušove - sv. Cyrila a Metoda, sme v stredu 5. júla 2023 slávili ...
/ Zo života farnosti
Remasterdirector 18da6b0cf

Arcidiecézne stretnutie miništrantov (MIKE 2023)

Aj tento rok v sobotu dňa 24. júna 2023 sa miništranti z našej farnosti spoločne s našim duchovným otcom Patrikom ...
/ Zo života farnosti
Vylet Kobyly 2023

Výlet dôchodcov Tyłicz/Krynica-Zdrój

Aj v tomto roku sa uskutočnil výlet starobných dôchodcov obce Kobyly. Vo štvrtok 22. júna sme navštívili blízky Tyłicz a ...
/ Zo života farnosti
Odpust Janovce 2023

Odpustová slávnosť Božského Srdca v Janovciach

Ako už býva zvykom, po sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (16. jún) sa vo filiálnej obci Janovce konala v nedeľu 18.6.2023 ...
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky