Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie KOBYLY

Sosnina Ruzencova Pm 2023

Svätá omša pod Sošninu v Kľušove

Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2023 popoludní sa veriaci z Kľušova zišli Pod Sošninu, kde sme sa spolu ...
/ Zo života farnosti
Pm Obišovce

Odpust Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

Poslednú septembrovú sobotu (30.9.) sa konala odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach. Naši ruženčiari spolu s duchovným otcom Patrikom ...
/ Zo života farnosti
Mm Kobyly 2023

Modlitbové Trojdnie MM v Kobylách

Septembrové (22.-24.9.2023) Trojdnie Modlitby matiek bolo časom stíšenia, časom milosti, časom odprosovania za naše poklesky, časom prosieb za odpustenie a ...
/ Zo života farnosti
Športové Popoludnie Miništrantov 2023

Športové popoludnie miništrantov 2023

Historicky sa miništrantské futbalové turnaje vyvinuli ako súčasť aktivít a záujmov mladých chlapcov v katolíckom spoločenstve. Ich korene možno vysledovať ...
/ Zo života farnosti
Hostyn A Velehrad 2023

Farská púť na Svatý Hostýn a Velehrad

V dňoch 8. - 9. septembra 2023 sme sa zúčastnili farskej púte spolu s našim duchovným otcom Patrikom. V prvý ...
/ Zo života farnosti
Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky