Zo života farnosti

Misijná púť detí v Obišovciach 2023

Trinásteho mája 2023 sme si pripomenuli 106. výročie zjavení Panny Márii vo Fatime.  Štyridsať detí a osem dospelých z farnosti Kobyly s požehnaním duchovného otca Patrika vyrazilo v tento deň na púť do Obišoviec k Ružencovej Panne Márii.  Aby to bola naozajstná púť, autobus nás vyložil v Ličartovciach, odkiaľ sme sa vydali na cestu. Tá síce bola trochu prašná, no zároveň

Oznamy

Opätovné slávenie verejných bohoslužieb od 10. decembra 2021

Na základe rozhodnutia vlády SR budú od piatka 10. decembra 2021 na Slovensku znovu povolené verejné bohoslužby.  Zúčastniť sa na nich môže 30 osôb v režime OP (čo znamená „očkovaní a prekonali covid-19 v ostatných 180 dňoch“).  Pre účastníkov bohoslužieb je povinný platný COVID PASS. Nahlasovanie na sv. omše je v každej obci iným spôsobom, o ktorom budete informovaní. Sv.

Zo života farnosti

Požehnanie plodov zeme 2021

Požehnanie úrody a poďakovanie za ňu je náplňou jesenných kántrových dní, ktoré sú v stredu, piatok a v sobotu v treťom septembrovom týždni (po Povýšení Svätého kríža – 14.9.). Aj v kostoloch našej farnosti (Kobyly, Kľušov, Janovce) sme pri sv. omšiach poďakovali Bohu za tohtoročnú úrodu. Veriaci naplnili svoje košíky rôznymi druhmi ovocia a zeleniny, ktoré si

Zo života farnosti

Stretli sme sa so sv. Otcom Františkom v Košiciach

Dňa 14.9.2021 sme sa z farnosti Kobyly zúčastnili stretnutia so sv. Otcom v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Po príchode do Košíc sme po bezpečnostných kontrolách vstúpili do objektu štadióna, kde sa malo uskutočniť stretnutie. Úvodom stretnutia so sv. Otcom bola svätá omša, ktorú celebroval kardinál Dominik Duka, OP. Po svätejomši sme sa presunuli do sektora, kde sme

Zo života farnosti

Požehnanie hasičskej zbrojnice v Janovciach

V nedeľu 29. augusta 2021 po popoludňajšej pobožnosti sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičskej zbrojnice a hasičského auta do užívania dobrovoľných hasičov našej obce. Starosta obce Ľubomír Kundrát oboznámil prítomných s priebehom výstavby zbrojnice a poďakoval sa za vykonanú prácu. Potom poprosil nášho duchovného otca Patrika Šarišského, aby požehnal zbrojnicu a aj nové auto. Tohto požehnávania sa zúčastnil aj

Rímskokatolícka farnosť Obetovania Panny Márie
Sv. omše naživo
Pripomienky